Tehniskie noteikumi 2018


Ir apstiprināti un dokumentu sadaļā publicēti tehniskie noteikumi 1400 un 1400 PRO klasēm un tie būs spēkā no 2018 līdz 2022. gada 31 decembrim.© 2020 ABC Race