top of page
Kamēr nav pieņemts cits nominālais jaudas stends, par ko ir nepieciešams
papildus dokuments, par nominālo jaudas stendu tiek uzskatīts “Custom
AFR” SIA jaudas stends
, kas atrodas adresē: Cesvaines iela 4, Latgales
priekšpilsēta, Rīga, LV-1073.

Jaudas mērīšana 2023

Jaudas mērīšanas procedūra
bottom of page